On May 1st lovers gather…

On May 1st lovers gather in a park in Prague at the statue of Karel Hynek Mácha, the Czech Romantic “poet of love”. They lay flowers by the statue and then kiss under the spring blooms of the Cherry trees. What a wonderful way to celebrate the joy and beauty of spring.

May
by Karel Hynek Macha

Byl pozdní veèer – první máj –
veèerní máj – byl lásky èas.
Hrdlièèin zval ku lásce hlas,
kde borový zavánìl háj.
O lásce öeptal tichý mech;
kvìtoucí strom lhal lásky ûel,
svou lásku slavík rùûi pìl,
rùûinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v køovích stinných
zvuèelo temnì tajný bol,
bøeh objímal je kol a kol;
a slunce jasná svìtù jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Click here for English translation.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply